slowUp Mountain Albula

Copyright © Engadinfoto/ Rolf Müri